Năng Lượng Việt www.nangluongviet.com.vn VietPower WWW.NANGLUONGVIET.COM.VN Công ty TNHH Cơ khí xây dựng NĂNG LƯỢNG VIỆT

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:0966 01 01 01

Sales 1
0913 926 616

Sales 2
0903 660 669

Technical
0918 486 609

Tìm kiếm

Quảng cáo

Career

VietPower are the panels builder in Vietnam.

If you are ready to become part of the excellence, then you take a look at jobs below & send a resume to us: 

  • Sales Project: 2 persons
  • Tender: 1 person
  • Worker: 20 persons
Công ty VietPower đang cần tuyển các vị trí:
       1 - Nhân viên kinh doanh dự án: 2
       2 - Dự toán: SL 1
       3 - Công nhân điện, cơ khí: SL 20